Vertikālās žalūzijas


d1.1228247194.jpg

Pielietojums

Vertikālās žalūzijas var uzstādīt uz neveramo logu rāmja, ailē, virs ailes, pie sienas vai pie griestiem. Ar tām var ne tikai aizsargāt logus un durvis no saules, bet arī sadalīt telpu daļās. Joslu platums ir 127 mm. Maksimālais ieteicamais žalūziju izmērs ir: platums - 3.50 m, augstums - 3.00 m.

Slīpas vertikālas žalūzijas

Ir atrasts risinājums arī trapeces veida logiem. Šādu logu aizklāšanai tiek ražotas slīpās vertikālās žalūzijas. Slīpa var būt gan žalūzijas apakšējā daļa, gan augšējā daļa. Tāpat var izgatavot arī žalūzijas ar dažāda garuma joslām. Tas dod iespēju piemērot žalūzijas balkona durvīm un logam. Joslas stiprinās uz vienlaidus profila.

Vadība

Velkot aiz aukliņas (4), joslas tiek savilktas uz vienu vai otru pusi, vai arī no vidus uz malām. Joslu virziena leņķi var regulēt ar ķēdīti (5). Augšējais profils (2) ir pārklāts ar speciālu baltu krāsojumu, kas ir izturīgs pret koroziju un ir iIgmūžīgs.

 

Siltumizolācija

Ar vertikālam žalūzijām var pasargāt telpas no tiešiem saules stariem, izmantojot piemērota biezuma audumus.

Ienākošas gaismas regulēšana

Pagriežot auduma joslas noteikta leņķī, var regulēt telpas dabīgo apgaismojumu. Turklāt, ar dažu speciālu audumu palīdzību ir iespē-jams telpu padarīt tumšu.

d3.1228247198.jpg

1.Joslas
2.Augšējaisprofils
3.Vadība
4.Aukliņa
5.Ķēdīte
6.Atsvari nu ķēdīted4.1228247561.jpg

d5.1228247563.jpg